Κριστιάνε Βουλφ, Χειρουργός Οδοντίατρος & Οδοντοτεχνίτης

Υπηρεσίες

Πρόληψη

 • Στοματική υγιεινή για παιδιά και ενήλικες

Παιδοοδοντιατρική

 • Πρόληψη
 • Πρόληψη Sealant
 • Φθορίωση
 • Σφραγίσματα κάθε τύπου
 • Άμεση βοήθεια σε ατυχήματα για δόντια

Αισθητική Οδοντιατρική

 • Λεύκανση
 • Όψεις ακρυλικές και πορσελάνης
 • Προσθετική
 • Κατασκευή για κορώνες & γέφυρες
  • Ολική κεραμική – CAD/CAM
  • Μεταλλική κεραμική
  • Κεραμική με πολύτιμα μέταλλα
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Τηλεσκοπικές εργασίες κάθε τύπου
 • Εμφυτεύματα για κατασκευή; Γεφυρών και Οδοντοστοιχιών
 • Νάρθηκες
 • Τρίξιμο οδόντων
 • Κατά του ροχαλητού
 • Προστασία για διάφορα σπορ

Οδοντική Χειρουργική

 • Σύνθετες ρητίνες, κεραμικές εμφράξεις ή χρυσές κάθε τύπου
 • Αντικατάσταση αμαλγάματος (CEREC)

Γναθοχειρουργική

 • Εξαγωγή Οδόντων & Συμφρονιστήρων

Περιοδοντολογία

 • Αντιμετώπιση κάθε είδους Ουλίτιδας & Περιοδοντίτιδας

Ενδοδοντία

 • Θεραπεία σε όλους τους οδόντες

Ορθοδοντική Θεραπεία

 • Kάθε τύπου ορθοδοντική θεραπεία για ανήλικους έως 12 ετών

Κόστος

Το κόστος κάθε θεραπείας εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας κάθε προβλήματός σας και όχι από τη διάρκεια της θεραπείας.

Θα έχετε υψηλής ποιότητας υλικά σε λογικές τιμές.

Αν το επιθυμείτε, θα σας ενημερώσω για κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης και για τις τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Συνεργάζομαι με όλα τα ελληνικά Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και με τα Ταμεία Γερμανίας, Γαλλίας και Αυστρίας. Για ταμεία άλλης χώρας κατόπιν συμφωνίας.

Τηλέφωνο 24ωρης υπηρεσίας
+30 694 43 91 022